Strona główna


Przędzalnia Lambrecht Okonek Spółka z o. o.
ul. Wodna 20A
64-965 Okonek

NIP: PL767 14 34 456

Tel.  +48 67 266 95 70
Fax. +48 67 266 95 71

e-mail: biuro@lambrecht.pl



Top